welcome

:::
  公告事項  
     
 
推文至 facebook 推文至 plurk  | 回列表 |
公告事項
標題 教育部各級學校108年寒假期間學生活動安全注意事項宣導
發布日期 2018/12/27
發布單位 學務處
點閱次數 189
詳細內容

教育部各級學校108年寒假期間學生活動安全注意事項,摘錄如下:

一、活動安全                    二、工讀安全

三、交通安全                    四、居住安全

五、校園及人身安全          六、藥物濫用防制

七、詐騙防制                    八、網路賭博防制

九、犯罪預防                    十、網路沉迷防制

十一、學生發生意外事件之通報與聯繫管道

※相關詳細內容請自行下載附件參考

相關連結 目前無資料
相關檔案 點選檔名時,會以開新視窗方式呈現
函假期間活動注意事項(doc檔)